Tuyển dụng Java Developer

java-developer

Công ty Fujitech đang có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên JAVA với yêu cầu như sau:

 

– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình Server Core bằng ngôn ngữ Java

– Sử dụng tốt một trong các frameworks sau: Playframework, Struts, Spring, ..

– Am hiểu các sử dụng tốt các công nghệ Memcache, Redis, ACtiveMQ…

– Am hiểu và xây dựng Webservice cho hệ thống

– Am hiểu và có kinh nghiệm làm việc với các CSDL mysql, Oracle, mongodb..

– Khả năng giải quyết vấn đề, tinh thần hợp tác tốt, khả năng giao tiếp tốt

[Điều kiện ưu tiên]

– Giao tiếp tốt tiếng Anh, Tiếng Nhật

Fujitech Company.
7th Viet Tower, No 1 , Thai Ha Street
Dong Da District,
Ha Noi City
Telephone: (+84)435551933
E-mail: contact@fujitech-jsc.com